banner_page

Kompostable we biodegrirlenip bilinýän mailer sumkasy

 • Postörite poçta bukjalary Plastiki konwertler Iberilýän poçta sumkasy Geýim üçin biodegrirlenip bilinýän poli poçta sumkalary

  Postörite poçta bukjalary Plastiki konwertler Iberilýän poçta sumkasy Geýim üçin biodegrirlenip bilinýän poli poçta sumkalary

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Eko dostlukly täze logotip

  Eko dostlukly täze logotip

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • 100% kompostable Custom Poly Mailer Plastiki konwertler ippingük daşaýan halta

  100% kompostable Custom Poly Mailer Plastiki konwertler ippingük daşaýan halta

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Printörite çap edilen 100% kompostable polimaýler kurýer plastik eşik gaplamasy eko poli poçta geýim üçin poçta iberiş sumkasy

  Printörite çap edilen 100% kompostable polimaýler kurýer plastik eşik gaplamasy eko poli poçta geýim üçin poçta iberiş sumkasy

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Qualityokary hilli ýörite çap etmek

  Qualityokary hilli ýörite çap etmek

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Täze geliş eko dostlukly mekgejöwen biodegrirlenip bilinýän poçta sumkasy kompostable Sag bol poli poçta iberiş poçta sumkalary

  Täze geliş eko dostlukly mekgejöwen biodegrirlenip bilinýän poçta sumkasy kompostable Sag bol poli poçta iberiş poçta sumkalary

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Öndüriji çydamly eltip beriş ekspress kurýer konweri / Plastiki poçta kurýer sumkasy / eşik üçin poli poçta sumkasy

  Öndüriji çydamly eltip beriş ekspress kurýer konweri / Plastiki poçta kurýer sumkasy / eşik üçin poli poçta sumkasy

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Logoörite logotip Eko dostlukly durnukly mekgejöwen poçta sumkasy geýim üçin 100% biodegrasiýa edilip bilinýän kompost poli poçta sumkalary

  Logoörite logotip Eko dostlukly durnukly mekgejöwen poçta sumkasy geýim üçin 100% biodegrasiýa edilip bilinýän kompost poli poçta sumkalary

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Whiteörite ak reňkli ekologiýa taýdan arassa biodegrirlenip bilinýän plastmassa poli poçta kurýer, egin-eşik bukjasy poçta poçta haltalary üçin ýük daşama sumkasy

  Whiteörite ak reňkli ekologiýa taýdan arassa biodegrirlenip bilinýän plastmassa poli poçta kurýer, egin-eşik bukjasy poçta poçta haltalary üçin ýük daşama sumkasy

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Lomaý öndürijiler 100% biodegrirlenip bilinýän poli mailer sumkasy kompostable poçta kurýer ýük sumkasy

  Lomaý öndürijiler 100% biodegrirlenip bilinýän poli mailer sumkasy kompostable poçta kurýer ýük sumkasy

  Bu, kepillendirilen “Kompostable” iberiş enjamymyz.

  Üns beriň: ýaramlylyk möhleti10-12aýlar.

  Plastmassa ýaly hellavalot görünýär we duýulýar, ýöne beýle däl.Hatda ýakyn däl.100% öý kompostable ýük daşaýjy we 70-90% PBAT (doly kompost edilip bilinýän polimer) we10-30% PLA (mekgejöwen diýmegiň ajaýyp usuly).

 • Logoörite logo kompostable iberiş kurýeriniň biodegrirlenip bilinýän plastmassa poli poçta sumkasy

  Logoörite logo kompostable iberiş kurýeriniň biodegrirlenip bilinýän plastmassa poli poçta sumkasy

  Ynkylapçy, Biodegrirlenip bilinýän suw geçirmeýän kurýer konweri poçta sumkasy bilen tanyşdyrmak.100% biodegrirlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa PLA + PBAT-dan ýasalan bu enjam diňe bir işlemän, eýsem dowamlydyr.Gara, ýaşyl, gök ýa-da öz islegiňiz boýunça islendik reňkde bar bolan bu sumka dowamly täsir galdyrmagy kepillendirýär.

 • Hytaý poli haltalary öndüriji “Eco-Friendly” biodegrirlenip bilinýän, sag bol poçta sumkasy kompostable kurýer torba torbalary

  Hytaý poli haltalary öndüriji “Eco-Friendly” biodegrirlenip bilinýän, sag bol poçta sumkasy kompostable kurýer torba torbalary

   Harydyň ady: 100% kompostable halta

  Material: mekgejöwenPLA + PBAT

  Ölçegi: özleşdirilen

  Nusgalar: ätiýaçda mugt nusgalar

  Gurluş wagty: 5-15 gün

  Ulanyl: eşik we egin-eşik gaplamak, eltip bermek

  Torbanyň dizaýny: öz-özüne ýelmeýän halta, poçta bukjasy, fermuar sumka, tutawaç sumka, tekiz halta

  MOQ: MOQ ýok, bahasy mukdarlara, reňklere, nyşana, ululyga we dizaýna esaslanýar.

  Şahadatnama: OK HOME COMPOST, AS5180, AS4736, PBI, EN13432 we ASTDM6400

   

  Kompostable Courier Satchel Bags, adaty gaplama materiallaryna etiki alternatiwa gözleýän aladaly eko-raýatlar üçin ajaýyp wariant boldy.Bu haltalar diňe bir yzygiderli kurýer hyzmatlarynyň talaplaryny ýerine ýetirip bilmän, eýsem öý kompostuňyza goşmak mümkinçiligi hem bar - dogry kompost edilse, 12 hepdäniň içinde tebigy elementlere bölünip biler.EN13421 esasly halkara kompostable sertifikaty OK HOME COMPOST, islendik hakyky kompost önümi üçin esas hökmünde ykrar edildi.B PBI öndürilen kompostable Courier Satchel Bags, bu berk standart, şeýle hem ASTDM6400 we AS4736 - dünýädäki iň berk daşky gurşaw standarty.Kompostable Courier Satchel Bags önümçiliginde, PBI PLA we PBAT-dan düzülen mekgejöwen esasly bioplastikanyň garyndysyny ulanýar we ähli önümçilik prosesleri üçin PBI tarapyndan işlenip düzülen hil barlagy ulgamy SA5180 standartynyň ähli talaplaryna laýyk gelýär.Garyşyk, bu “Courier Satchel Bags” adaty plastik paketler ýaly berk we çydamly bolmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde kompost we sertifikatly we öý komposty üçin kepillendirilýär.“Compostable Courier Satchel Bags” -yň öndürilmegi durnuklylygy ýokarlandyrýar we daş-töweregimizi arassa we ýaşyl saklamaga kömek edýär.PBI-de bu ýerdäki adamlaryň hemmesi ekologiýa taýdan arassa gaplamalaryň sebäbine bagyşlanýar.Bu günki hereketlerimiziň ertiriň daşky gurşawyna täsir etjekdigine düşünýäris, şonuň üçin öndürýän her önümimize berk talaplarymyz bar.Adaty önümlerimizden başga-da, toparymyz müşderiler bilen “Compostable Courier Satchel Bags” -ny düzmek üçin hem işleýär.Mysal üçin, müşderiler sumkalaryny sazlamak we logotipini ýa-da markasyny goşmak üçin dürli reňk wariantlaryndan saýlap bilerler.Iki kärhananyň birmeňzeş däldigine düşünýäris, şonuň üçinem köp kärhanalar üçin özleşdirmek amatly wariantdyr.Şeýlelik bilen, ýokary hilli, dowamly we kepillendirilen kompostable paket çözgüdini gözleýän bolsaňyz - “Compostable Courier Satchel Bags” iň oňat saýlawdyr.

   

  Has giňişleýin maglumat, jikme-jiklikler, bahalar we nusgalar üçin bize e-poçta iberiň.

   

12Indiki>>> Sahypa 1/2