banner_page

söwda sumkasy

 • Ekologiýa taýdan arassa kompostable öl kesilen söwda haltasy biodegrirlenip bilinýän poli tutawaç sumkasy

  Ekologiýa taýdan arassa kompostable öl kesilen söwda haltasy biodegrirlenip bilinýän poli tutawaç sumkasy

  Täze önümimiz, adaty biodegrirlenip bilinýän söwda sumkasy, dünýädäki ekologiýa taýdan arassa alyjylar üçin ajaýyp çözgüt.Torbalarymyz, adaty plastik paketlere ajaýyp alternatiwa bolup, biodegrirlenip bilýän we ekologiýa taýdan arassa material PLA + PBAT-dan ýasaldy.

 • Hytaý plastik paket öndüriji 100% kompostable söwda haltasy biodegrirlenip bilinýän söwda haltasy

  Hytaý plastik paket öndüriji 100% kompostable söwda haltasy biodegrirlenip bilinýän söwda haltasy

  Biodegrirlenip bilinýän söwda haltalary

  Material: PLA + PBAT

  Aýratynlyklary: 100% kompostable.

  Şahadatnama: OK HOME COMPOST, EN13432, ASTMD6400, PBI

  Kiçi MOQ kabul edildi

  Custöriteleşdirilen logo, ululygy, dizaýny we reňki

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

  Biodegrirlenip bilinýän söwda haltalary Biodegrirlenip bilinýän söwda haltalary, adaty plastik paketlere ekologiýa taýdan arassa alternatiwadyr.100% biodegrirlenip bilýän ösümlik esasly täzelenip bilýän materiallaryň ýörite garyndysy PLA + PBAT-dan ýasalýar.Biodegrirlenip bilinýän söwda haltalary köp mukdarda öndürmek üçin ýörite enjamlary ulanýan zawodlarda öndürilýär.Soňra sumkalar müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin marka, reňk, ululyk we ş.m.Şeýle hem arzan bahadan kiçi sargytlarda bar.Biodegrirlenip bilinýän söwda haltalary güýçli we çydamly bolup, köp agram götermek üçin niýetlenendir.Azyk, eşik, kitap we beýleki zatlary götermek üçin amatlydyr.Şeýle hem ýeňil we götermek aňsat.Biodegrirlenip bilinýän söwda haltalary 100% biodegrirlenip bilner, ýagny wagtyň geçmegi bilen tebigy gurşawda çüýrär.Şeýle hem olar kompost bolup, kompost üýşmesine goşulyp, tebigy materiallara bölüner.Bu olaryň daşky gurşawa düýbünden zyýansyzdygyny we plastiki hapalanmak meselesine goşant goşmajakdygyny aňladýar.Biodegrirlenip bilinýän söwda haltalary adaty plastik söwda haltalaryna ajaýyp alternatiwadyr.Elýeterli we ulanmak aňsat ekologiýa taýdan arassa görnüş.Şeýle hem, daşky gurşawy goramak meselesine ygrarlydygyňyzy görkezmegiň ajaýyp usulydyr.

 • 100% kompostable söwda futbolka sumkasy

  100% kompostable söwda futbolka sumkasy

  Diňe zyýanly plastmassa supermarket söwda torbalary üçin ajaýyp çalyşma!Kompostable söwda haltalarymyz dowamly alternatiwadyr.Daşky gurşawa zyýanly täsir etmezden ulanmak ýaly amatly.Amatly tutawaçly bu köp mukdarda sumkalar, iň pes galyňlygymyz 30um derejesinde ýasalýar, şonuň üçin biziň ýaly ýaş maşgalaňyz bar bolsa, litr we litr süýt götermeli bolsaňyzam, zerur güýjüň bardygyna arkaýyn bolup bilersiňiz!