eşik gaplamak üçin sumka
Poçta sumkasy
it halta
fotobank (18)

OEM / ODM çözgüdi

2005-nji ýyldan bäri OEM / ODM egin-eşik gaplaýyş haltalary we poçta torbalary zawody

fotobank (15)
Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Hongxiang Packaging Co., Ltd. Zawodymyz häzirki wagtda 100% zaýalanýan we dürli gaplaýyş haltalaryny we rezinleri kompost öndürmekde ýörite işleýär.Esasy material 100% PLA we PBAT.Materialhli materiallar plastmassa, hapalanma ýok.100% bio-mekgejöwen krahmalyny rezini kompostlamak we peseltmek üçin ulanyp bolýar.

KOREBIR

Önüm seriýasy

KOREBIR GÖR. .N
ÖNÜMLER

zerur önümleri taýýarlamak, zerurlyklaryňyzy üpjün etmekde kynçylyk çekmek üçin hünärli ýörite önümçilik hyzmatlaryny hödürleýäris

KOREBIR GÖR. .NÖNÜMLER
fotobank (8)

Näme üçin bizi saýlamaly?

100% kompost we ekologiýa taýdan arassa material

100% kompost we ekologiýa taýdan arassa material

mekgejöwen PLA + PBAT.Zaýalanmak we zaýalanmak prosesinde galan maddalar ekologiýa taýdan arassa ýa-da zyýansyzdyr.

Hünär we tejribe

Hünär we tejribe

17 ýyl OEM we OEM hyzmat zawody Kiçi MOQ kabul edildi

Bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat

Bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat

Zawodyň bahasy we derrew jogap beriň.

Çalt eltip bermek

Çalt eltip bermek

3-7 gün we gapydan gapy hyzmaty bilen çalt eltip bermek

100% kompost şahadatnamasy

100% kompost şahadatnamasy

OK HOME KOMPOST, EN13432, ASTMD6400 PBI, AS 4736, AS5810, GRS

Soňky habarlar

Gaplamakdan ýasalan kompost plastmassa modanyň durnuklylygynyň açarydyr

Gaplamakdan ýasalan kompost plastmassa modanyň durnuklylygynyň açarydyr

Durnuklylyk soňky ýyllarda moda pudagynyň möhüm tarapyna öwrüldi.Daşky gurşaw barada aladanyň artmagy bilen moda markalary häzirki wagtda ekologiýa taýdan arassa tejribäni ileri tutýarlar, bularyň biri gaplama galyndylaryny azaldýar.Gaplamakdaky kompost plastmassa esasy çözgüde öwrülýär, aýlanýar ...

23-08-23 has köp

Iýmit önümleriniň öňdebaryjy öndürijilerinden biri bolan “Frito-Lay” uglerod aýak yzyny azaltmak ugrunda möhüm ädim yglan etdi

Kompaniýa Tehasda ýyladyşhana gurmak meýilnamasyny aýan etdi, netijede kompost çip haltalaryny öndürer diýip umyt edýär.Bu ädim esasy kompaniýa PepsiCo-nyň Pep + inisiatiwasynyň bir bölegi bolup, ähli gaplamalaryny 2025-nji ýyla çenli gaýtadan ulanyp boljak, gaýtadan ulanyp boljak ýa-da kompost edip bolýan maksat edinýär. G ...

23-05-26 has köp

Ary gaýtadan ulanylýan iýmit haltalary bukjasy: Organiki pagta yzlary, ekologiýa taýdan arassa we ýuwulýan!

Şençzhenen Hongxiang Packaging Co., Ltd. Plastiki galyndylary azaltmak üçin gaýtadan ulanylýan iýmit haltalary bukjasyny açýar Plastiki galyndylary azaltmak maksady bilen, Şençzhenen Hongxiang Packaging Co., Ltd. organiki pagtadan we aýratynlykdan gaýtadan ulanylýan iýmit haltalarynyň täze toplumyny hödürledi. ýakymly ary yzlary.Theoldaş ...

23-03-01 has köp
Biodegradable V kompostable haltalar

Biodegradable V kompostable haltalar

Greenaşyl öwüsmek indi goşmaça kaşaň durmuş saýlamak däl;her kimiň gujaklamaly möhüm jogapkärçiligi.Bu şygar, Hongxiang Packaging sumkasynda tüýs ýürekden kabul etdik we has ýaşyl geljege tarap maýa goýmak, maýa goýmak ...

22-09-13 has köp