banner_page

Durnuklylyk

durnuklylyk_top

IBM-iň gözleglerine görä, durnuklylyk iň ýokary derejä ýetdi.Sarp edijiler jemgyýetçilik sebäplerini barha artdyrýarka, gymmatlyklaryna laýyk gelýän önümleri we markalary gözleýärler.Anketde geçirilen 10 sarp edijiniň 6-a golaýy daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin söwda endiklerini üýtgetmäge taýýardyr.Sorag-jogap berlenleriň 10-dan 8-e golaýy olar üçin durnuklylygyň möhümdigini görkezýär.

Örän möhüm / diýseň möhüm diýýänler üçin, 70% -den gowragy durnukly we ekologiýa taýdan jogapkär markalar üçin ortaça 35% baýrak töleýär.

Durnuklylyk tutuş obeer şary üçin möhümdir.Şençzhenen Hongxiang Packaging CO, Ltd halkara müşderilere ekologiýa taýdan amatly gaplama çözgütleri bilen üpjün etmek we global durnuklylyk sebäbine goşant goşmak jogapkärçiligini öz üstüne alýar.

EKO-DOST

EKO-DOST

PLA: Senagat kompostlarynda 100% biodegrirlenip bilner

Biz hödürleýärisbiodegrirlenip bilnerdolandyrmak we iň ýokary dürlüligi hödürlemek aňsat.

GRS (Global gaýtadan işlenen standart)

Gaýtadan işlenen plastmassa materiallary, bir gezeklik plastmassany azaldyň

gaýtadan işlenen 2
Zhengshu (5)
Çengu (1)
Çengu (4)

Üznüksiz gözleglerimiz we täzeliklerimiz bilen Hongxiang gaplamasy, zaýalanýan gaplama pudagy üçin ýol açan çaga zaýalanýan fermuar torbasynyň patentini aldy.

Kompostable poçta torbalary, fermuar sumkasy, poçta bukjasy, ýapyşýan film we beýleki gaplaýyş haltalary indi gaplaýyş setirimize gapy açdy.

Bu material kömürturşy gazyna kompost bolup biler.Dünýäde plastmassa ýok.

asd